Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Tondi tn 90 astmepumpla veetorustiku rajamineTondi 90, Tallinn

Tondi 90 astmepumpla veetorustiku rajamise eesmärgiks on tagada paralleelne veevarustus, et suurendada Mustamäe ja Õismäe piirkonna joogivee varustuskindlust võimalike veeavarii olukordade puhul. Selleks ehitasime ca 2,5 km pikkuselt de630 mm veetorustiku Tondi 90 aadressil asuvasse astmepumplasse. Rajatud torustik varustab ca 100 000 elanikku. Enamus torustiku mahust rajasime kinnisel meetodil (ca 1,4 km), mida teostas AS Merko Infra horisontaal puurimistööde meeskond. Torustiku keevitustööd, veesõlmede ja -kambrite ehitustööd teostas samuti AS Merko Infra ehitustööde brigaad. Tööde teostamise käigus rajati kinnisel meetodil kaitsehülsse Dn800 – 190 jm, rajati 12 kambrit siibrisõlmede tarbeks.

Tellija:
AS Tallinna Vesi
Projekti nimi:
Tondi tn 90 astmepumpla veetorustiku rajamine
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Projekteerija:
AS Infragate Eesti
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Tondi 90, Tallinn
Projekti algus:
2016
Valmimise aasta:
2016
Iseloomulik näitaja:
2 km kinnisel meetodil De630 veetorustik

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras