Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Ülemiste liiklussõlme 110kv õhuliini asendamine maakaabligaTallinn

Ülemiste ja Järve alajaama vaheline 110 kV kaheahelaline liin asendati kaabelliiniga alates Ülemiste alajaamast kuni mastini nr 22. Trassi kogupikkus on 2,8 km, millest 2,2 km rajati avatud meetodil ja 0,6 km kinnisel meetodil. Trass jagunes omakorda neljaks ca 700-meetriseks lõiguks. Kaabel on tarnitud Soomest Reka Kaapeli tehasest, jätku- ja otsamuhvid kaablitele tarnis ja paigaldas Saksamaa töövõtja CCC Berlin GmbH.

Tellija:
Tallinna Kommunaalamet
Projekti nimi:
Ülemiste liiklussõlme 110kv õhuliini asendamine maakaabliga
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Energiarajatised
Tööde iseloom:
Rekonstrueerimine
Riik:
Eesti
Aadress:
Tallinn
Projekti algus:
2010
Valmimise aasta:
2011
Iseloomulik näitaja:
Trassi pikkus 2800 m

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras