Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Valga vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendus I etappValga

10,5 km veetorustikke, 11,0 km kanalisatsioonitorustikke, 2,0 km survekanalisatsioonitorustikke, s.h. 1,0 km kinnisel meetodil; 1,0  km sademeveekanalisatsiooni, s.h. jõe ületamine torustike paigaldamisega Pedja jõe alt kinnisel meetodil; 3 reoveepumplat, igaüks 5 l/s (18 m³/h). Punane FIDIC ehituslepingu tingimused

Tellija:
AS Valga Vesi
Projekti nimi:
Valga vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendus I etapp
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Valga
Projekti algus:
2004
Valmimise aasta:
2005
Iseloomulik näitaja:
Veetorustik 10,5 km; kanalisatsioonitorustik 13 km; sademeveekanalisatsioon 1 km

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras