Sport ja liikumine

Eesti Terviserajad siseterviserajad


Merko suurimaks toetusprojektiks on 2005. aastal koos Swedbanki ja Eesti Energiaga algatatud Eesti Terviserajad. Projekti eesmärk on korrastada ja arendada Eestimaa liikumis- ja spordirajad, et kindlustada looduses aastaringse ja tasuta aktiivse liikumisvõimaluse kättesaadavus võimalikult paljudele eestimaalastele ning populariseerida sportlikke eluviise. 15 aastaga on SA Eesti Terviserajad saavutanud märkimisväärse rolli inimeste liikumisharjumuste kujundamisel ja nende populariseerimisel terviseradade võrgustiku, erinevate sündmuste ja aktiivse kommunikatsiooni kaudu.

Eesmärgiga rõhutada regulaarse liikumise olulisust igapäeva loomuliku osana ning soodustada liikumist ka hoonete sees, on sihtasutus töötanud välja siseterviseraja kontseptsiooni. Koostöös erinevate organisatsioonide, ettevõtete ja koolidega on alates 2015. aastast  rajatud hoonetesse sobilikud rajad, mis kasutavad nutikalt ära treppe, koridore ning õuealasid. 2019. aasta lõpu seisuga oli Eestis kokku 75 siserada, kus igapäevaselt liigub üle 75 000 inimese. Oma hoonesse on siseterviseraja loonud näiteks Eesti Rahvusringhääling, Tervise Arengu Instituut, Riigikogu, Kaitseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Rahvusooper Estonia, Eesti Rahvusraamatukogu, Swedbank, Eesti Energia,  Narva Kutseõppekeskus. Nimekiri kõikidest organisatsioonidest on leitav Eesti Terviserajad kodulehel.

Aastatel 2005–2019 on SA Eesti Terviserajad investeerinud oma asutajate toel terviseradade arendamisse 5,1 miljonit eurot. Perioodil 2004–2019 Eesti terviseradade võrgustiku arendamisse tehtud koguinvesteering (hõlmab lisaks SA Eesti Terviserajad vahenditele ka riigi ja kohalike omavalitsuste investeeringuid ning Euroopa Liidult saadud toetusi) ulatub ligi 50 miljoni euroni.

Projekti algus:
2015
Koduleht:
http://www.terviserajad.ee/siseterviserajad/