Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

2017. aasta parim digiehitis on Telekomi büroohoone

25.01.2018

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) tunnustas aasta ehitusprojektide konkursil 2017. aasta parima digiehitusena Tallinnas Mustamäel paiknevat Telekomi ärihoonet. Hoone projekteeris ja ehitas AS Merko Ehitus Eesti ning hoone arhitektuurse lahenduse lõid PIN Arhitektid.

MKMi ehituse asekantsler Jüri Rass nimetas võitjat välja kuulutades eriauhinna sihina riigi soovi tunnustada parimat mudelis tehtud ehitusprojekti ning selle kaudu ergutada kogu digiehituse arengut. Rass selgitas, et parimaid digiehituse projekte hinnates lähtuti eelkõige heast digitaalsest koostööst arhitektide, inseneride, projektijuhi, ehitaja ja tellija vahel. „Merko Ehituse ning PIN Arhitektide loodud Telia ärihoone puhul nägime selget visiooni digiehituse rakendamisest ning head lõpptulemust,” selgitas Rass.

Projekti käigus loodud BIM-mudelist sai reaalajas toimiv koostööplatvorm, millel baseerus infovahetus ja tööde jälgimine. Tänu BIM mudelile, mille tõttu saab hoonet digiehituseks nimetada, saavutati Rassi sõnul väga hea planeerimine, määrati täpsed ehitusmahud, visualiseeriti ehitusaegseid vaateid, juhiti koosolekuid väga efektiivselt. „Ning lõpptulem väljendus reaalses kasus – hinnanguliselt vähenes ülearuse töö maht ehitusprotsessis 40–60 protsenti,” lausus Rass.

Merko Ehitus Eesti mudelprojekteerimise spetsialisti Alan Väli sõnul on mudelprojekteerimine viinud kliendimugavuse täiesti uuele tasemele. „BIM-mudel pakub tellijale oluliselt selgemat kujutluspilti plaanitavast hoonest, selle hilisemast kasutusmugavusest ja võimaldab paremini planeerida tulevasi halduskulusid,” rääkis Väli.  „Ehitajat jälle paelub digiehituse juures võimalus muuta eri osapoolte koostööd ladusamaks, ennetada eksimusi ja säästa nii aega kui ka muid ressursse, mis tervikuna viib ka ehituskvaliteedi uuele tasemele.”