Vastutustundlik ettevõte

Vastutame oma otsuste ja tegevuse eest, millel on mõju nii töötajatele, klientidele ja partneritele kui ka kohalikele kogukondadele, keskkonnale ja ühiskonnale laiemalt.

Eetilised äritavad

Eetiline äritegevus ja aus äri on meile tähtsad. Kõrgeid eetilisi põhimõtteid järgides edendame kasumlikku kasvu, võidame oma sidusrühmade usalduse ning toetame ausat konkurentsi ja võrdset kohtlemist. 

Ootame, et meie töötajad, kliendid ja koostööpartnerid järgivad oma igapäevatöös eetilisi äritavasid. Võimalikust või kindlast ebaeetilisest käitumist tuleb teada anda, et vältida selle jätkumist ning võimalikku kahju ettevõttele. 

Töötajad

Merko Ehituse kontsern annab Eestis, Lätis, Leedus ja Norras tööd kokku ligi 700 inimesele, sh nii kontoritöötajad, projektjuhid kui ka objektimeeskonna liikmed. Pikaajalise kogemusega oma ala professionaalid on ettevõtte võtmeväärtus. Arendame vastutustundlikku juhtimist, meie personalipoliitika toetab ettevõtte eesmärkide saavutamist ning oma töötajaid käsitleme partnerina.

Keskkond

Kontserni ettevõtete keskkonnajuhtimissüsteem vastab ISO 14001 standardile. Hindame projektide keskkonnamõju ja tegeleme ehitusplatside jäätmekäitlusega, pöörates tähelepanu jäätmete liigiti kogumisele ja jäätmete üleandmisele ainult vastavaid käitluslitsentse omavatele ettevõtetele.

Toetusprojektid

Peame oluliseks anda oma panus ühiskonda. Sponsorluses toetame sporti ja loome tervisespordi võimalusi, innustame ehitusharidust ja järelkasvu, väärtustame kultuuri ja kunstipärandit.