Kõik uudised

Arendusprojektide jätkamisest pandeemia oludes

AS Merko Ehitus kontserni juhatus on otsustanud jätkata Merko korteriarendusprojektide  ehituses olevate etappide valmisehitamist Eestis, Lätis ja Leedus ning mitte käivitada järgmise kolme kuu jooksul uusi arendusprojekte või käimasolevate projektide uusi ehitusetappe.

Kontserni tütarettevõtetel on Tallinnas, Riias ja Vilniuses ehituses kokku ligikaudu 800 korterit. Merko jätkab kõigi arendusprojektide ehitusfaasis olevate etappide valmis ehitamist – Tallinnas jätkuvad tööd Uus-Veerenni teise etapi (8 hoonet), Lahekalda esimese etapi (3 hoonet) ning Pikaliiva teise (2 hoonet) ja kolmanda etapi (2 hoonet) ehitamisel. Riias jätkub Merks Viesturdāzs esimese etapi (üks hoone) ehitus ning Vilniuses jätkuvad Vilneles slenis (6 hoonet), Rinktines Urbani teise etapi (3 hoonet) ja Basteja Life (üks hoone) arendusprojektide ehitustööd. Kõigil ehitusplatsidel on kehtestatud täiendavad hügieeni- ja ohutusnõuded, mis lähtuvad Terviseameti soovitustest ning riiklikest eriolukorra piirangutest.

Kuna COVID-19 pandeemia ja sellest tulenevate piirangute mõju ei ole võimalik tänasel päeval lõplikult hinnata, on AS Merko Ehitus kontserni juhatus otsustanud mitte käivitada järgmise kolme kuu jooksul uusi arendusprojekte või käimasolevate arendusprojektide järgmisi ehitusetappe.

Antud otsus puudutab ka Tallinnas asuva Uus-Veerenni arendusprojekti kolmandat etappi (Uus-Veerenni Park), mille käivitamisest on küll varem avalikkust teavitatud, ent kus on tänaseks sooritatud ehitustöid väga väikeses mahus ning kus ei ole veel jõutud korterite müügilepinguid sõlmida.

Maailmas valitseval pandeemial ja sellest tulenevatel piirangutel on ehitussektorile ning kontserni äritegevusele negatiivne mõju, mille ulatust ei ole tänasel päeval võimalik hinnata. Kontserni ettevõtted teevad kõigi osapooltega koostööd, et nii töös olevad korteriarendusprojektid kui ka tellijale ehitatavad objektid plaanidele vastavalt valmis ehitada.