Läti konkurentsinõukogu menetlus

Läti konkurentsinõukogu menetlus

AS Merko Ehitus kontserni kuuluv Läti ettevõte SIA Merks on alates 3. septembrist 2019 seotud Läti konkurentsinõukogu haldusmenetlusega, mille eesmärk oli selgitada välja, kas Lätis on ehitusettevõtetega seoses aset leidnud konkurentsiseaduse rikkumisi.

Kokkuvõte

09.08.2021 sai SIA Merks Läti konkurentsinõukogu otsuse, mille kohaselt peetakse SIA Merksi ühena üheksast ettevõttest osaliseks Läti ehitusettevõtete keelatud koostöös perioodil 2015–2019, mis tähendab Läti konkurentsiseaduse § 11 lõige 1 rikkumist. Kontsernile teadaolevalt ei peeta SIA Merksi osaliseks hinnakokkulepetes.

SIA Merks peab Läti konkurentsinõukogu järeldusi SIA Merksi äritegevuse kohta põhjendamatuteks nii faktiliselt kui õiguslikult ning 13.09.2021 vaidlustasid SIA Merks ja AS Merko Ehitus Läti konkurentsinõukogu otsuse Läti halduskohtus. Konkurentsinõukogu poolt määratud trahv ei kuulu tasumisele ning muud võimalikud seadusest tulenevad tagajärjed ei rakendu enne kohtuotsuse jõustumist.

Merko Ehitus kontsern on pühendunud ärieetika standardite kohase käitumise edendamisele ja rakendamisele, samuti kõikide äritavasid reguleerivate seaduste ja eeskirjade järgimisele. Mis tahes võimalik ausa konkurentsi rikkumine on vastuolus kontserni tegevuspõhimõtete ja väärtustega.

Täiendav info on leitav antud lehel viidatud lisamaterjalidest.