Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Majandusleht Verslo Žinios: Merko statyba UAB on Leedu ehitussektori liider 2018

12.09.2018

Leedu majanduslehe Verslo Žiniose koostatud edetabelis saavutas Merko statyba UAB ehitussektori liider 2018 tunnustuse. Ehitussektori ettevõtete võrdluses võeti arvesse 2017. aasta kuut näitajat: müügitulu, kasumlikkus, maksude-eelne kasum, maksude-eelse kasumi ja müügitulu aastane muutus (2017 vs 2016) ning ettevõtte töötasud võrdluses sama valdkonna teiste ettevõtete keskmise töötasuga.

 „Meie pikaajaline strateegia – osutada teenuseid kvaliteetselt, käituda eetiliselt ja mitte sallida korruptsiooni – õigustab end. Pingutame selle nimel, et meie eetikakoodeksist peaksid kinni nii tellijad kui ka alltöövõtjad ja töötajad. See aitab meid,” kinnitab ärilehele ettevõtte Merko statyba peadirektor Saulius Putrimas. „Enne kriisi ulatus meie käive samuti umbes 40–50 mln euroni, hiljem kahanes märkimisväärselt, aga alates sellest ajast oleme tasapisi tõusnud. Ka järgmisel aastal kavatseme samamoodi kasvada.”

2018. a. sektoriliidrite edetabeli reitingu metoodika

2018. a sektoriliidrite reitingus võeti luubi alla üksnes need ettevõtted, mis olid jõudnud ärilehe „Verslo žinios” koostatud Leedu 2018. a esituhande üldnimekirja. Sellest loendist jäeti välja ettevõtted, mis lõpetasid 2017. a kahjumiga; kus oli 2018. a keskmiselt alla 10 töötaja; kus ettevõttes makstud keskmine töötasu oli väiksem kui sama valdkonna ettevõtetes makstav keskmine palk.

Ülejäänud ettevõtted liigitati tegevusvaldkonna järgi kümnesse sektorisse ja järjestati igas sektoris eraldi. Ettevõtete hindamisel võeti aluseks järgmised näitajad:

  1. 2017 müügitulu
  2. 2017 müügitulu kasv võrreldes 2016. aastaga
  3. 2017 maksustamiseelne kasum
  4. 2017 maksustamiseelse kasumi kasv võrreldes 2016. aastaga
  5. 2017 kasumlikkus
  6. ettevõttes makstud töötasu suhe keskmise töötasuga sama valdkonna ettevõtetes (2017. a keskmisega).

Ettevõtte kasvu (müügitulu ja kasumi) näitajad normiti ettevõtte müügitulu numbri järgi, et eri suurusega ettevõtete suhtelist kasvu saaks omavahel objektiivselt võrrelda.

Igale ettevõttele anti kõigi kuue kriteeriumi järgi hinne (0–1), mis vastas selle näitaja statistilise liigitamise mudelile. Ettevõtte lõplik positsioon selgus kuue kriteeriumihinde liitmisel. Vastava sektori liidriks sai ettevõte, mille kuus näitajahinnet andsid kokku suurima summa.