Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Öpiku ärimaja sai jätkusuutliku hoone konkursil teise koha

12.06.2018

10. mail 2018.a. kuulutati jätkusuutliku ja energiatõhusa kinnisvara ning energiavarustuse klastri ehk KEN klastri aastakonverentsil välja konkursi „Eesti kõige jätkusuutlikum hoone 2018“ võitjad. Merko ehitatav Öpiku ärimaja B-hoone sai konkursil teise koha. Hoone arhitekt ja projekteerija on Agabus Arhitektid ning arendaja Mainor Ülemiste.

Eriliseks muudab Öpiku see, et hoone tehnosüsteemid on projekteeritud soojus-modelleerimise järgi. Hoone bürookorrustel on kasutatakse sirmlahendust, millega rentnik saab ise kujundada oma tööala ning tehnosüsteemid arvestavad võimalikke erinevaid siseseinte asukohti ja ruumilahendusi. Nii vähendatakse hoone energiavajadust ja välditakse üleliigsete materjalide kasutamist. Sisendenergia vajaduse vähendamiseks on hoone katusele paigaldatud päikesepaneelid.

Öpiku ehitamisel koostati õhu kvaliteeti käsitlev plaan, kasutati VOC (lenduvad orgaanilised ühendid) vabasid materjale ning rakendati võtteid, millega piirati tolmu liikumist ehituse ajal. Tasakaalustatud õhukvaliteedi tagamiseks on rohkearvuliste inimestega ruumides CO2 andurid, mis annavad tehnosüsteemile õigel hetkel signaali, et ruumi on värsket õhku juurde vaja.

Taaskasutuse poolelt väärib märkimist, et üle 75% ehitusjäätmetest on Öpiku ehitusel nö „teisel ringil“ ning järgiti hoolega koostatud jäätmeplaani.

Eesti astronoomiakoolkonna ühe teerajaja professor Ernst Julius Öpiku järgi nime saanud ärihoone projekteeriti ja ehitati kahes etapis. LEED Gold sertifikaadiga Öpiku A-hoone valmis 2016. aastal ning LEED Platinum nõuetele vastav Öpiku B-hoone valmib selle aasta sügisel. Hooneid ühendav galerii annab Öpikule Eesti suurima büroohoone staatuse.

Konkursi korraldas MTÜ Green Building Council (GBC).