Kõik uudised

Siseneme telekommunikatsiooni- ja gaasivõrkude ärisse

AS Merko Ehitus Eesti investeerib telekommunikatsiooni-, elektri- ja gaasivõrkude projekteerimise, ehitamise ja hoolduse ärisse ning omandab Connecto Eesti ASis 35% osaluse. Tehingu raames ühineb meie elektriehituse ärivaldkond Connectoga ja ühiselt jätkatakse tööd Connecto kaubamärgi alt.

Elektriehituse ärisuunal oleme Merkos seni keskendunud peamiselt kõrgepingerajatistele. Connecto pakub lisaks kõrgepingele teenuseid ka madal- ja keskpinge elektrivõrkude ning telekommunikatsiooni- ja gaasivõrkude projekteerimise, ehituse ja hoolduse valdkonnas.

„Merko ja Connecto on olnud samal turul, kuid erineva fookusega. Kahe tugeva tegija pädevuse liitmisest tekkiv sünergia võimaldab pakkuda veelgi paremat ja mitmekülgsemat teenust,“ sõnas Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov. „Aina olulisemaks muutuv telekommunikatsiooni valdkond ja energia hajatootmise suurenev maht on tinginud uute võrgulahenduste vajaduse – tegu on kiirelt arenevate ja perspektiivikate valdkondadega, milles näeme kasvavat vajadust järjest professionaalsema teenuse järele.“

Tehingu järel laieneb Merkoga seotud ettevõtete pakutavate energia- ja telekomivaldkonna teenuste valik oluliselt. Connecto tugevdab omakorda kompetentsi kõrgepingealajaamade projekteerimise, ehitamise ja seadistamise vallas, paranevad projektijuhtimise ja inseneeria kompetentsid, suureneb ettevõtte finantsvõimekus ja täieneb valmisolek osaleda suurprojektidel nii Eesti kui välisturgudel.

Connecto Eesti juhatuse esimees Juho Järva: „Connectole on toonud edu meie klientide võrkude hea tundmine, võimekas meeskond ja usaldusele tuginev koostöö. Oleme suurendanud ettevõtte konkurentsivõimet teenuste laia valikuga ja üle-Eestilise katvusega. Edasi vaadates hoiame seniseid väärtusi ja soovime laiendada ärimahte nii kodu- kui välisturgudel.“

Merko ja Connecto on viinud Eleringi tellimusel ellu mitmeid ühiseid elektri ülekandevõrgu projekte. 2019–2020. aastatel paigaldati Suurde ja Väikesesse väina uued kõrgepingekaablid ning 2020–2021. aastatel asendati Tallinnas Kadaka, Veskimetsa ja Harku alajaamade vahel kõrgepinge õhuliinid maakaablitega.

Tehingu jõustumine eeldab Konkurentsiameti luba. Ameti kinnituse järel liituvad Connecto Eesti ASiga Merko Infra ASi elektriehituse ärivaldkonna töötajad ning edaspidi pakutakse elektriehituslikke teenuseid ühiselt üle 300 töötajaga ettevõttena ja Connecto kaubamärgi alt.

Hoonete ja rajatiste ehitamist, betoonitööde pakkumist, ehituse täitematerjalide kaevandamist ja müüki ning elukondliku kinnisvara arendamist jätkame senisel moel Merkona.