Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Tallinna korrektseim ehitusplats Merkol

19.12.2018

Tallinna linn tunnustas 2018. aasta parima heakorraga ehitusplatsi eeskujuna Merko Ehitus Eesti teostatud Pärnu mnt 22 büroohoone ehitust. Merko on pälvinud korrektseima ehitusplatsiga ehitusettevõtte tiitli kokku neljal korral.

2005. aastast korraldatava ja Tallinna Kommunaalameti veetava avaliku konkursi eesmärgiks on kontrollida Tallinna ehitusobjektide heakorda, juhtida ehitajate tähelepanu heakorraalastele vajakajäämistele ning selgitada välja ettevõte, kelle ehitusplatsidel kõige hoolsamalt heakorra eest seistakse.

2018. aastal hinnati Tallinna linnas ehitusobjekte viieteistkümnel korral ning komisjon kontrollis kuuekümne kuuel korral ehitusobjektide heakorda. Iga ülevaatuse lõppedes valis komisjon kontrollreidi parima ehitusplatsiga ehitusfirma.

Aasta kokkuvõttes esikoha võitnud Pärnu mnt 22 objekti kontrolliti kokku neljal reidil ja komisjoni kokkuvõte oli järgmine:

„Ehitatav hoone asus intensiivse liiklusega Pärnu maantee ääres, ehitusobjekt oli alati aiaga piiratud, objektilt ei kandunud prahti linna keskkonda. Ehitusmaterjale transportiv suuremõõtmeline rasketehnika oli paigutatud kitsastes oludes oskuslikult, liiklust ümberreguleerivad skeemid olid kasutusel ja manööverdamisel kasutati alati liikluskorraldust pakkuvate ettevõtete abi. Kraana tõstetööd sooritati trammi kontaktliini vahetus läheduses, aeganõudvamaid tõstetöid teostati väljaspool tööaega ja nädalavahetustel. Objektilt väljasõit tänavale hoiti puhas, regulaarselt kasutati tänavapuhastusettevõtte teenust heakorra tagamisel. Heakorra eeskirja kohaselt oli ehituse infotahvel hästi märgatav ja sisaldas vajalikku infot ehituse kohta.”

Konkursi hindamiskomisjoni kuulusid spetsialistid Tallinna Kommunaalametist, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametist ja Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuurist, kelle töö seisneb peamiselt heakorraalaste nõuete täitmise fikseerimises ning vajakajäämiste kohta ettekirjutuste koostamises ning nende täitmise kontrollis.