Vihjeankeet

Palun kirjeldage võimalikult täpselt, kus ja millal sündmus aset leidis. Võimaluse korral märkige linn, aadress, ettevõte või muu koha kirjeldus; lisaks kuupäev ja kellaaeg.
Palun kirjeldage võimalikult täpselt, mis juhtus.
Palun nimetage võimalikult täpselt sündmuse osapooled - nende nimed, ametikohad, muu info nende identifitseerimiseks.
Palun kirjeldage, kuidas teie sündmusest teada saite. Kui saite info kellegi teise käest, siis palun kirjutage, kes omab veel antud infot.
Siinkohal saab üles laadida PDF, JPG, Word, Excel, GIF ja PNG faile.

Palun täida kohustuslikud väljad.