Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Aktsionärid

ASi Merko Ehitus aktsionärid seisuga 30.06.2019 ja muutus võrreldes eelmise kvartaliga

Aktsiate arv Osalus 30.06.2019 Osalus 31.03.2019 Muutus
AS Riverito 12 742 686 71,99% 71,99%
Firebird Republics Fund Ltd 329 062 1,86% 2,01% (26 460)
OÜ Midas Invest 264 780 1,50% 1,43% 11 500
Firebird Avrora Fund Ltd 188 927 1,07% 1,22% (26 460)
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Rootsi kliendid 162 438 0,92% 1,14% (38 562)
State Street Bank and Trust Omnibus Account a Fund No OM01 153 018 0,86% 0,91% (7 988)
SEB Elu- ja Pensionikindlustus AS 148 787 0,84% 0,84%
BNYM AS AGT/CLTS 145 997 0,83% 0,65% 30 299
Firebird Fund L.P. 114 585 0,65% 0,72% (13 230)
Clearstream Banking Luxembourg S.A. kliendid 105 037 0,59% 0,59% 472
Suurimad aktsionärid kokku 14 355 857 81,11% 81,50% (70 429)
Väikeaktsionärid kokku 3 344 143 18,89% 18,50% 70 429
Kokku 17 700 000 100% 100%

AS Merko Ehitus aktsionäride nimekiri on kättesaadav Eesti väärtpaberite keskregistri kodulehel:
http://statistics.e-register.ee/et/shareholders