Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Aktsionärid

ASi Merko Ehitus aktsionärid seisuga 31.03.2020 ja muutus võrreldes eelmise kvartaliga

Aktsiate arv Osalus 31.03.2020 Osalus 31.12.2019 Muutus
AS Riverito 12 742 686 71,99% 71,99%
Firebird Republics Fund Ltd 329 602 1,86% 1,86%
OÜ Midas Invest 313 100 1,77% 1,67% 17 000
Firebird Avrora Fund Ltd 185 777 1,05% 1,07% (3 150)
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Rootsi kliendid 155 000 0,87% 0,92% (6 438)
SEB Elu- ja Pensionikindlustus AS 148 787 0,84% 0,84%
State Street Bank and Trust Omnibus Account a Fund No OM01 148 008 0,84% 0,86% (5 010)
Siseinfo OÜ 115 000 0,65% 0,65%
Firebird Fund L.P. 111 435 0,63% 0,65% (3 150)
Clearstream Banking AG 109 502 0,62% 0,61% 1 274
Suurimad aktsionärid kokku 14 358 897 81,12% 81,12% 526
Väikeaktsionärid kokku 3 341 103 18,88% 18,88% (526)
Kokku 17 700 000 100% 100%

AS Merko Ehitus aktsionäride nimekiri on kättesaadav Eesti väärtpaberite keskregistri kodulehel:
https://nasdaqcsd.com/statistics/shareholders

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras