Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Aktsionärid

ASi Merko Ehitus aktsionärid seisuga 31.12.2019 ja muutus võrreldes eelmise kvartaliga

Aktsiate arv Osalus 31.12.2019 Osalus 30.09.2019 Muutus
AS Riverito 12 742 686 71,99% 71,99%
Firebird Republics Fund Ltd 329 602 1,86% 1,86%
OÜ Midas Invest 296 100 1,67% 1,66% 2 300
Firebird Avrora Fund Ltd 188 927 1,07% 1,07%
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Rootsi kliendid 161 438 0,92% 0,92% (1 000)
State Street Bank and Trust Omnibus Account a Fund No OM01 153 018 0,86% 0,86%
SEB Elu- ja Pensionikindlustus AS 148 787 0,84% 0,84%
Siseinfo OÜ 115 000 0,65% 0,65%
Firebird Fund L.P. 114 585 0,65% 0,65%
Clearstream Banking AG 108 228 0,61% 0,00% 108 228
Suurimad aktsionärid kokku 14 358 371 81,12% 80,50% 109 528
Väikeaktsionärid kokku 3 341 629 18,88% 19,50% (109 528)
Kokku 17 700 000 100% 100%

AS Merko Ehitus aktsionäride nimekiri on kättesaadav Eesti väärtpaberite keskregistri kodulehel:
https://nasdaqcsd.com/statistics/shareholders