Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Aktsionärid

ASi Merko Ehitus aktsionärid seisuga 30.09.2019 ja muutus võrreldes eelmise kvartaliga

Aktsiate arv Osalus 30.09.2019 Osalus 30.06.2019 Muutus
AS Riverito 12 742 686 71,99% 71,99%
Firebird Republics Fund Ltd 329 602 1,86% 1,86%
OÜ Midas Invest 293 800 1,66% 1,50% 29 020
Firebird Avrora Fund Ltd 188 927 1,07% 1,07%
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Rootsi kliendid 162 438 0,92% 0,92%
State Street Bank and Trust Omnibus Account a Fund No OM01 153 018 0,86% 0,86%
SEB Elu- ja Pensionikindlustus AS 148 787 0,84% 0,84%
BNYM AS AGT/CLTS 126 685 0,72% 0,83% (19 312)
Siseinfo OÜ 115 000 0,65% 0,56% 15 000
Firebird Fund L.P. 114 585 0,65% 0,65%
Suurimad aktsionärid kokku 14 375 528 81,22% 81,08% 24 708
Väikeaktsionärid kokku 3 324 472 18,78% 18,92% -24 708
Kokku 17 700 000 100% 100%

AS Merko Ehitus aktsionäride nimekiri on kättesaadav Eesti väärtpaberite keskregistri kodulehel:
https://nasdaqcsd.com/statistics/shareholders