Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Aktsionärid

ASi Merko Ehitus aktsionärid seisuga 31.12.2018 ja muutus võrreldes eelmise kvartaliga

Aktsiate arv Osalus 31.12.2018 Osalus 30.09.2018 Muutus
AS Riverito 12 742 686 71,99% 71,99%
ING Luxembourg S.A. AIF Account 670 695 3,79% 3,87% (14 710)
Firebird Republics Fund Ltd 363 094 2,05% 2,05%
Firebird Avrora Fund Ltd 222 419 1,26% 1,26%
OÜ Midas Invest 210 680 1,19% 1,09% 18 180
SEB S.A. UCITS kliendid 206 562 1,16% 1,31% (24 431)
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Rootsi kliendid 159 559 0,90% 0,90%
State Street Bank and Trust Omnibus Account a Fund No OM01 153 018 0,87% 0,87%
SEB Elu- ja Pensionikindlustus AS 142 887 0,81% 0,81% (1 000)
Firebird Fund L.P. 131 331 0,74% 0,74%
Suurimad aktsionärid kokku 15 002 931 84,76% 84,89% (21 961)
Väikeaktsionärid kokku 2 697 069 15,24% 15,11% 21 961
Kokku 17 700 000 100% 100%

AS Merko Ehitus aktsionäride nimekiri on kättesaadav Eesti väärtpaberite keskregistri kodulehel:
http://statistics.e-register.ee/et/shareholders