Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Aktsionärid

ASi Merko Ehitus aktsionärid seisuga 31.03.2019 ja muutus võrreldes eelmise kvartaliga

Aktsiate arv Osalus 31.03.2019 Osalus 31.12.2018 Muutus
AS Riverito 12 742 686 71,99% 71,99%
Firebird Republics Fund Ltd 356 062 2,01% 2,05% (7 032)
OÜ Midas Invest 253 280 1,43% 1,19% 42 600
Firebird Avrora Fund Ltd 215 387 1,22% 1,26% (7 032)
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Rootsi kliendid 201 000 1,14% 0,90% 41 441
State Street Bank and Trust Omnibus Account a Fund No OM01 161 006 0,91% 0,87% 7 988
SEB Elu- ja Pensionikindlustus AS 148 787 0,84% 0,81% 5 900
Firebird Fund L.P. 127 815 0,72% 0,74% (3 516)
BNYM AS AGT/CLTS 115 698 0,65% 0,47% 32 470
Swedbank AS 109 262 0,62% 0,40% 37 339
Suurimad aktsionärid kokku 14 430 983 81,53% 80,68% 150 158
Väikeaktsionärid kokku 3 269 017 18,47% 19,32% (150 158)
Kokku 17 700 000 100% 100%

AS Merko Ehitus aktsionäride nimekiri on kättesaadav Eesti väärtpaberite keskregistri kodulehel:
http://statistics.e-register.ee/et/shareholders