Haridus ja järelkasv

Merko stipendium 2013


Oleme alates 2007. aastast tunnustanud stipendiumitega Tallinna Tehnikaülikooli inseneriõppe tudengeid ja noori õppejõude, et aidata tagada ehitusvaldkonna järelkasvu ja õppejõududel tuleviku ehitusmeistritele paremat ehitusõpet pakkuda.

2013. aasta inseneriõppe stipendiumi pälvib TTÜ ehitusmajanduse ja -juhtimise tudeng Alan Väli. Alan töötab alates 2012. aasta sügisest kooli kõrvalt TTÜ ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetoolis ning osaleb Targo Kalamehe juhendamisel TTÜ ja Uppsala ülikooli ühisprojektis „Sustainable Management of Historic Rural Churces in the Baltic Sea Region“. Alani ülesanneteks on sisekliimaalaste uuringute, mõõtmiste, arvutuste planeerimine ja teostamine, tulemuste hindamine ja aruandlus, teadusartiklite kirjutamine.

Noore teadlase stipendiumi pälvib TTÜ ehitus- ja keskkonnatehnika doktor Andrus Räämet, kes on kaastöötajate ja tudengite seas hinnatud ehitusmehaanika ja tehnilise mehaanika õppejõud. Andrus töötab TTÜ ehitusteaduskonna mehaanikainstituudis ja Küberneetika Instituudis lainetuse dünaamika laboris ning tegeleb Läänemere lainekliima muutuste uuringutega Eesti rannikualadele. Andrus on koostanud Läänemere lainekliima andmebaasi, avaldanud teaduspublikatsioone mitmetes mainekates eriala ajakirjades, koostanud õppematerjale ja õppetöös kasutatavaid arvutiprogramme. Soovitajad ja kaastöötajad hindasid Andruse teadustöö tähtsust rannikutehnika ja sadamehituse valdkonnas, tema rahvusvaheliste ekspertide poolt tunnustatud teaduspublikatsioone, tudengitele koostatud mahukat internetipõhist elektroonset õpperaamatut varraskonstruktsioonide arvutusest.

Projekti algus:
2013
Projekti lõpp:
2013
Koduleht:
https://www.taltech.ee/arengufond