Panustame ühiskonda

Baltimaade ehitussektori turuliidrina peame oluliseks anda oma panus ühiskonda. Sponsorluses keskendume kolmele valdkonnale: loome tervisespordi võimalusi, innustame haridust ja järelkasvu, väärtustame kultuuri ja kunstipärandit. Tutvu meie toetusprojektidega eri valdkondades.

Sport ja liikumine

Liikumise ja tervisespordi valdkonnas keskendume eestimaalastele liikumis- ja sportimisharrastuse võimaluste loomisele, et anda seeläbi oma panus tervena elatud aastate arvu tõstmisesse.

Kultuur ja kunstipärand

Kultuurivaldkonnas väärtustame kunstipärandit ning toetame erinevate kultuuride ja kunstide tutvustamise võimaluste loomist. Toetame ka arhitektuurivaldkonda, kuna teeme igapäevast tihedat koostööd arhitektidega ühise eesmärgi nimel – luua ja rajada funktsionaalseid ja kestvaid arhitektuuriteoseid.

Haridus ja järelkasv

Haridusvaldkonda toetab Merko eesmärgiga arendada erialaharidust ning kasvatada professionaalset järelkasvu. Merko teeb koostööd ülikoolidega ning osaleb innovatsiooni- ja teadusprojektides.