Haridus ja järelkasv

Merko stipendium 2015


Oleme alates 2007. aastast tunnustanud stipendiumitega Tallinna Tehnikaülikooli inseneriõppe tudengeid ja noori õppejõude, et aidata tagada ehitusvaldkonna järelkasvu ja õppejõududel tuleviku ehitusmeistritele paremat ehitusõpet pakkuda.

2015. aasta noore teadlase stipendiumi pälvib TTÜ ehitusteaduskonna doktorant Raido Puust. Raido annab loenguid neljas õppeaines, on kaasjuhendajaks doktorandile, kirjutab teaduspublikatsioone ja retsensioone. Tema soovitajate sõnul võib tema tugevateks külgedeks lugeda kaasalöömist instituutide vaheliste õppeainete loomises. 2015. aasta kevadsemestril oli ta näiteks kaaslektor valikaines „Ehitusinformatsiooni modelleerimine BIM (I)“ (koostöö mehaanikainstituudi ja ehitustootluse instituudi vahel), mis osutus tudengite seas väga populaarseks. Sarnase õppeaine plaanib ta luua ka koostöös teedeinstituudiga. Puust on pikalt tegelenud e-õppe alaste meetodite tutvustamisega oma teaduskonna õppejõududele. Kogu loetletu kõrval tegeleb ta mehaanikainstituudis teadustööga – ta on seotud IUT-ga ning publitseerib uurimistulemusi. Lisaks on Puust abiks ehitusteaduskonna üliõpilaste Erasmus kontaktide ja rahvusvahelise koostöö arendamisel.

Inseneriõppe stipendiumi pälvib kütte ja ventilatsiooni eriala V kursuse tudeng Kristel Tamm. Kristel on soovitajate sõnul heade õppetulemustega aktiivne üliõpilane, kes on lisaks loogilise mõtlemisega, abivalmis, hea suhtleja ning positiivse eluhoiakuga. Tamm on pühendunud uute teadmiste saamisele ja enda pidevale täiendamisele. Kooli kõrvalt töötab ta projekteerimise tehnikuna OÜ-s IB Aksiaal, lisaks  kuulub ta Ehitusteaduskonna Üliõpilasnõukogusse. Kristeli sooviks on täiendada end välismaal. Õppejõud avaldasid lootust, et perspektiivis on ta tubli ja silmapaistev EKVÜ insener.

Projekti algus:
2015
Projekti lõpp:
2015
Koduleht:
https://www.taltech.ee/arengufond