Teavitamise kanalid

Ärieetika vastase käitumise kahtlustest või kindlatest andmetest saab teada anda erinevate kanalite kaudu, mida võivad kasutada nii ettevõtte töötajad, koostööpartnerid kui teised. Kõiki teateid uuritakse viivitamatult professionaalse ja sõltumatu koostööpartneri poolt, kelleks on Merko Ehituse lepinguline koostööpartner Ernst & Young.

Teavitamise ja info analüüsimise süsteem tagab protsessi igas etapis turvalisuse, konfidentsiaalsuse ja soovi korral vihje tegija anonüümsuse. Kodulehe ankeedi, vihjetelefoni ja e-maili teel edastatud teated ei jõua Merkoni, Ernst & Young edastab Merkole ainult uurimist vajava vihje sisukokkuvõtte ilma igasuguse viiteta infoallikale. Infot hoiavad konfidentsiaalsena ja kasutavad ainult juhtumi lahendamisele suunatud eesmärgil ka Merko juhid ja auditikomitee, kelle poole on vihjega pöördutud.

Enne info edastamist mõelge palun läbi ja valmistage ette võimalikult täpsed vastused järgmistele küsimustele:

  • Kus sündmus aset leidis
  • Millal sündmus aset leidis
  • Sündmuse kirjeldus
  • Kes on sündmusega seotud osapooled (nimed, ametinimetused)
  • Kuidas teie antud sündmusest teada saite
  • Kas teil on sündmuse aset leidmise kohta tõendeid (kas keegi on veel sellest teadlik, kas on tõendavaid dokumente)
  • Kas soovite jääda täielikult anonüümseks või anda oma kontaktid sõltumatule teenusepakkujale, et ta saaks uurimise raames lisainfo küsimiseks või tagasiside andmiseks teiega ühendust võtta. Ka sellisel juhul on garanteeritud, et Merko jaoks jääte te anonüümseks.